Schoolbond Theater viert 125 jarig bestaan met ‘De Drie Muskeviers’

Lier: Ter gelegenheid van het 125 jaar bestaan van het Schoolbond Theater brengen zij hun grootste productie ooit: De Drie Muskeviers naar een boek van Alexandre Dumas uit 1844. Niet minder dan 60 acteurs vertolken 126 personages. Gezien voor een dergelijke productie de zaal van de Schoolbond te klein is wordt uitgeweken naar CC De Mol.

“Twee jaar geleden ontstond het idee om ter gelegenheid van ons 125 jarig bestaan een grote productie op te voeren. Wij dachten eerst aan Peter Pan maar dat is wat technische uitvoering betreft  nogal een moeilijk stuk. Jos Dom stelde ons toen voor om de ‘Drie Muskeviers’ op te voeren. Het klassieke verhaal werd door hem bewerkt voor theater. Hij schreef er ook de liedjes teksten bij”, zegt de productie verantwoordelijke Maurits Troch.
“Op vraag van het Schoolbond Theater werd het stuk door Sam Verhoeven op muziek gezet. Voor de arrangementen voor orkest deden we beroep op Han Flintrop van de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans (SAMWD). Ook voor de muzikale uitvoering werd beroep gedaan op het Art-Deco ensemble versterkt met een zeskoppig koor onder leiding van Han Flintrop. Daar onze acteurs geen schermers zijn werd beroep gedaan op het ‘Antwerps Schermcentrum’. Ook een negental leerlingen maken ook deel uit van de cast.
Voor het decor werd ook beroep gedaan op een externe firma. De kledij maken we ook zelf met 12-tal dames”, aldus Maurits Troch.

Speeldata en tickets
Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei om 20.15u. Matinee op 26 mei om 15u. Tickets: 25 euro. Reserverenkan alleen via CC De Mol: 03/488.06.79 en www.lierscultureelcentrum.be. (MSL/foto’s MSL)

125 jaar Schoolbond
Het ontstaan van de huidige toneelkring Schoolbond Lier gaat terug tot het jaar 1894, jaar waarin we de stichting terugvinden van de ‘Oudleerlingenbond der Oefenschool ‘ (in de volksmond later de ‘Normaalschool’ genoemd). In de naoorlogse periode was het lokaal of de repetitieruimte van de latere ‘Schoolbond’ gevestigd in tal van locaties zoals onder meer het Hotel du Commerce op de Grote Markt, het Casino op het Leopoldplein, zelfs in de huidige Muziekacademie en het vroegere Belastingengebouw in de Antwerpsestraat.

Inmiddels werden talloze waters doorzwommen en werd er samengewerkt met diverse andere gezelschappen, acteurs en actrices. Ook allerlei genres, zelfs operette en revue, werden bespeeld.
Schoolbond Lier, in zijn huidige structuur van vzw als voortzetting van de vroegere vereniging, werd opgericht mede naar aanleiding van het verwerven van de huidige gebouwen in de Lierse binnenstad.
Naast een eigen comfortabele theaterruimte voor 99 toeschouwers zijn er ook de nodige repetitieruimtes, het decoratelier, een gezellige foyer en recent een bijkomend minitheater voor 40 personen, mede ten behoeve van de Jeugdafdeling .
De huidige werking stoelt volledig op het vrijwilligerswerk van tientallen enthousiaste acteurs en actrices, technische medewerkers , bestuurders , lesgevers en foyerpersoneel. Met deze ‘vereende krachten’ worden jaarlijks vier eigen producties gebracht , komedies zowel als thrillers en kluchten, en ook regelmatig al eens een minder evident drama of muzikaal theater.

Naast deze productiecyclus gaat Schoolbond Lier ook prat op een eigen Jeugdafdeling, actief onder de noemer JTS (Jeugdtheater Schoolbond), via de welke 12- tot 18-jarigen een toneelopleiding genieten op wekelijkse basis. Die opleiding wordt na een volledige doorloop besloten met een ‘eindwerk’ èn gelukkig ook dikwijls met een verhoopte doorstroming naar het eigen acteursbestand.
Schoolbond Lier heeft in zijn bestaan een aantal tradities opgebouwd (zoals bv. de recente opvoeringen van fragmenten uit ‘En waar de ster bleef stille staan’ van Felix Timmermans), maar blijft niettemin streven naar verkenningen in andere genres en auteurs. Op die manier hopen ze op het Lierse theatergebeuren, met toch nogal wat kringen en evenementen, ook een Schoolbondstempel te kunnen blijven drukken. Met zo’n 250 abonnees en leden bezitten we alleszins een goeie basis om jaarlijks gemiddeld zowat 4.500 toeschouwers te laten genieten van een stukje cultuur en/of ontspanning.

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet