Elke woning heeft voortaan een Mobiscore

Lier: Het Vlaams Departement Omgeving lanceerde vandaag de Mobiscore in de woning van een gezin in Lier. Voor elke woning in Vlaanderen kan vanaf nu de Mobiscore berekend worden via de website www.mobiscore.be. De Mobiscore geeft aan hoe goed voorzieningen voor openbaar vervoer, onderwijs, winkels en diensten, ontspanning, sport en cultuur, gezondheid en zorg, te voet of met de fiets bereikbaar zijn.

De woning van het gastgezin waar de mobiscore werd voorgesteld kreeg een quotatie 8,5 op 10.
Bram De Craene:”We kenden de voorzieningen in deze omgeving en hebben bewust voor deze straat gekozen. Scholen en winkels zijn dichtbij gelegen. We kunnen hier alles met de fiets doen. De mobiscore kan een nuttig hulpmiddel zijn. De wegen lopen vast. Volgens mij gaan er in de toekomst meer gezinnen zijn die maar één wagen hebben. Voor ons is dit een bewuste keuze. Als Lotte een wagen nodig heeft gebruikt ze Cambio. Ik denk ook dat een gunstige score de eventuele verkoop van de woning zal vergemakkelijken.”

De Mobiscore is een sensibiliserend en vrijwillig instrument dat immobiliënkantoren kunnen integreren in de zoekertjes van woningen die op hun website of via andere kanalen te koop aangeboden worden. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid werkt daarvoor samen met verschillende immopartners. De Mobiscore wordt ook geïntegreerd in de Vlaamse Woningpas, een digitaal paspoort dat beschikbare informatie over een huis bundelt.

Uniforme tool voor Vlaanderen
Bij de keuze van een nieuwe woning spelen allerlei overwegingen. Meer en meer wordt die keuze ook bepaald door de bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen. Immosites bieden soms al informatie aan over voorzieningen in de buurt en gebruiken hiervoor een eigen ontwikkelde methode. Met de Mobiscore wil het Departement Omgeving een uniforme tool voor heel Vlaanderen aanbieden om de bereikbaarheid van voorzieningen op een duurzame manier (te voet of met de fiets) inzichtelijk te maken. Vlaams Minister van Omgeving Koen Van den Heuvel: “Met de Mobiscore willen we geïnteresseerde kopers informeren over de mobiliteitsimpact van hun toekomstige woning en een duurzame keuze voor een nieuwe woonplaats vergemakkelijken. De Mobiscore draagt zo bij aan de doelstellingen van het omgevingsbeleid”.

Berekening Mobiscore
De Mobiscore werd ontwikkeld door onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven, adviesbureau Traject en digitaal bureau Marlon in opdracht van het Departement Omgeving. De Mobiscore is gebaseerd op een berekening van de milieu-impact van mogelijke verplaatsingen die een gemiddelde Vlaming vanuit een specifieke locatie zou maken. Bij de berekening van die milieu-impact wordt rekening gehouden met verschillende types van voorzieningen (winkels en diensten; onderwijs; gezondheid en zorg; ontspanning, sport en cultuur) en belangrijke openbaar vervoerhaltes die al dan niet aanwezig zijn in de buurt van de locatie. Voorzieningen zoals een bushalte, school, bank- of postkantoor, voedingswinkel, apotheker of bibliotheek die op wandel- of fietsafstand zijn gelegen, zorgen voor een kleinere milieu-impact dan voorzieningen verder weg. De aanwezigheid van een belangrijke openbaar vervoerhalte in de buurt zorgt voor een duurzamer verplaatsingspatroon naar verder weg gelegen bestemmingen. Voor de berekening van de Mobiscore wordt gebruik gemaakt van het bestaande datamodel Ontwikkelingskansen van het Departement Omgeving, van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en van de MIRA-studie Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisering 2016.
Website en visuele weergave Mobiscore
De Mobiscore kan voor elke woning berekend worden via de website www.mobiscore.be. Op de website is ook meer info terug te vinden over de achtergrond en de score-berekening.
 
Naast de globale Mobiscore op 10 krijgt elk afzonderlijk thema een deelscore. De deelscores worden vertaald in vijf categorieën, namelijk ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘matig’, ‘slecht’ en ‘zeer slecht’. De deelscores worden ook visueel weergegeven door een icoon met bijpassende kleur. De deelscores maken het mogelijk om de afzonderlijke thema’s over verschillende locaties met elkaar te vergelijken.

integratie op immosites en in de Woningpas
Het is de bedoeling om de Mobiscore te integreren bij zoekertjes op immosites. De Mobiscore is vanaf nu ook voor elke woning aanwezig in de Vlaamse Woningpas. (MSL/foto’s MSL)

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet