Nieuw duurzaam bedrijventerrein Bollaarpark te Lier.

Fotoreportage...

Lier: De firma Futurn lanceerden het nieuwe bedrijvenpark Bollaarpark te Lier in aanwezigheid van het beleid, de bouwpartners, kersvers beste Europees werkgever Wouter Torfs, de kopers en tal van stakeholders. Meer dan honderd geïnteresseerden woonden de voorstelling bij.
De presentatie werd verzorgd door Futurn partner Gunther Biddelo, de opwarming, met motiverende quotes uit Stockholm, door Wouter Torfs en het officiële afsluitende woord door Schepen lokale economie Rik Verwaest.

Vlaanderen telt een pak oude verlaten bedrijfssites die nu, door uiteenlopende omstandigheden, werkloos staan te verkommeren. Vaak torsen ze de erfenis met zich mee van de toenmalige zeer tolerante ruimtelijke ordening die op vandaag eerder voor conflicten zorgt. Zo ook de voormalige militaire site te Lier die eerder een incoherente en onsamenhangende stedenbouwkundige cluster vormt tussen de grootschalige bebouwingskorrel van de bedrijvenzones en de kleinere korrel van de stedelijke woonzones. Deze blinde vlek had duidelijk nood aan een doordachte reconversie en laat dit net de expertise zijn van Futurn.

 

Startsituatie.
Het voormalig militair gebied van circa 6Ha omvatte twee grote hangars met een oppervlakte van ca. 2700m² en een tweetal ‘kleinere’ opslagloodsen met een oppervlakte van respectievelijk ca. 1000 m² en ca. 1600 m². Deze loodsen grensden bovendien aan een omvangrijke verharde oppervlakte. De bouwkundige kwaliteit van de loodsen was zeer twijfelachtig, lees eerder onbruikbaar. De ontsluiting van het militair domein gebeurde toen nog via de rustige woonbuurt van de Bollaarstraat. Ook niet echt een optie bij een potentiële verkeerstoename. Groenaanleg was er nauwelijks. De rest en vooral de randen van het domein bestonden uit pioniervegetatie met opgaand wild struikgewas. Kortom, een stukje Lierse vergane geschiedenis dat om een nieuw invulling vroeg.   

Holistische reconversie.
Futurn doet veel meer dan oude gebouwen of gronden een nieuw leven te geven. Het is de strategische vertaling van de vormvereisten en alle omgevingsfactoren naar een aantrekkelijk duurzaam bedrijfspark dat voldoet aan de modernste noden. De kern-ambities van het RUP Lier waren duidelijk: de bedrijvenzone moet een haven worden voor lokale bedrijven, duurzaam en groen zijn, fietsvriendelijk, met een hoge beeldkwaliteit en in uitstekende verstandhouding met de site Greif en de woonbuurt.        

Uit die vormvereisten werd het RUP Bollaar geboren en kon Futurn aan de slag. Het wordt een multifunctioneel park met diverse activiteiten. Er wordt geopteerd voor een aanpak in diverse fases en zones. Het globale masterplan toont ons 6 aparte delen: van projectgronden over KMO-units tot woongelegenheden met eigen loods. In zone 1 en 4 kan men terecht voor bouwpercelen van 1.500m² tem 5.000m². Zone 2 omvat diverse bedrijfsunits met een strategische zichtlocatie aan de drukke ring terwijl zone 3 rustige bedrijfswoningen voorziet tegen de Bollaarstraat met bijhorige loodsen die vanaf de binnenkant van het park bereikbaar zijn. De aantrekkelijke zone 5 met 24 casco KMO-units is, op één unit na, reeds volledig uitverkocht. De interesse was opmerkelijk hoog en bevestigt de grote noodzaak aan multifunctionele bedrijfsgebouwen voor de kleine tot middelgrote ondernemer. Zone 6 voorziet dan weer in de uitbreidingsmogelijkheden voor een aanpalend bedrijf.
Voor Schepen van Lokale Economie Rik Verwaest is het duidelijk: “Deze omvorming van een vervallen industriële site naar het moderne Bollaarpark is een absolute meerwaarde voor onze stad. Lokale bedrijven kunnen zich verankeren, nieuwe initiatieven vinden er ruimte en ongetwijfeld zullen heel wat stadsgenoten er in de toekomst werk vinden. Zo zetten we ons opnieuw op de kaart als een dynamische stad die ruimte geeft aan haar ondernemers.”.
Trage wegen moeten het fietsen als woon werk verkeer stimuleren.
 
Naast de invulling voor de ondernemers is er ook bijzondere aandacht voor toekomstige werknemers en omwonenden. Het RUP voorziet een aanzienlijk deel als groenbuffer terwijl de voormalige treinbedding Lier-Emblem/Ranst zal functioneren als fietsweg die de trage mobiliteit zal promoten als woon werk verkeer. Ook de omwonenden zullen via de Bollaarstraat een fietsdoorsteek krijgen naar de fietspaden op de site zelf en kunnen zo de drukkere Mallekotstraat vermijden. Met het “werken in de buurt” kiest men ook hier voor een duurzame oplossing. Een trend die ook bij de nieuwe werknemer inval vindt. Met het architecturale moderne design van de gebouwen, de aanzienlijke groenaanleg en een veilig fietsverkeer wordt het Bollaarpark zeker een troef in de “war on talent” en die wint men niet met een grijze omgeving. 

Timeline.
De aankoop van het terrein mag dan al wel dateren van 2011, de wegeniswerken zijn pas recent gestart in 2018. De opmaak van het RUP, de onderhandelingen met de buren en het traject van de bouwvergunning namen best behoorlijk wat tijd in beslag. Met de snelle verkoop van zone 5 kunnen de eerste gebouwen eind 2019 verwacht worden. Zone 2 ergens lente 2020.     

Eindresultaat.
Futurn partner Gunther Biddelo blikt tevreden terug op het reeds afgelegde traject: “Opnieuw is Futurn er in geslaagd een oude site te transformeren naar een uitgekiend multifunctioneel duurzaam bedrijvenpark dat een oplossing biedt aan tal van stakeholders.”

Meer info?
Voor meer info omtrent de projecten van Futurn, neem een kijkje op www.futurn.com of contacteer Futurn partner Gunther Biddelo op 056 36 19 10 of gunther@futurn.com . Voor informatie rond verkoop, contacteer Laure Boone op 0496/12 93 48 of laure@futurn.com
(MSL/foto’s MSL-SDW)

 

       

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet