Lierenaars bepalen mee toekomst van de stad

Lier: De stad stelt tegen eind dit jaar het meerjarenplan op met de krachtlijnen voor 2020-2025. Omdat we de komende jaren als stad, zoals ook in het bestuursakkoord staat, willen inzetten op participatie en burgerbetrokkenheid, nodigen we alle Lierenaars op 9 en 10 september uit om hierover mee na te denken.
Tijdens twee avonden kan iedereen mee nadenken over de toekomst van onze stad. De centrale vragen zijn: In welke stad wil je graag leven in 2030? In welke omgeving wil je jouw kinderen of kleinkinderen zien opgroeien? En wat is daarvoor nodig?
 
De toekomstavonden worden opgehangen rond 4 centrale thema’s. Die werden in het voorjaar geselecteerd tijdens een workshop met vertegenwoordigers van de stedelijke adviesraden. Per thema liggen een tweetal straffe vragen/uitdagingen op tafel. Ze werden geformuleerd met de bedoeling deze thema’s handen en voeten te geven en vooral ook het denken hierover te prikkelen.
De resultaten van de avonden leveren input die meegenomen kan worden bij de opmaak van het meerjarenplan. Het bestuur engageert zich daarbij om zich uit te spreken over de resultaten (wat gaan we doen? wat gaan we niet doen? en waarom niet?) en te luisteren naar onderliggende behoeftes. Daarnaast vragen we ook van Lierenaars een engagement om dingen op te nemen. Met de toekomstavonden willen we zo vooral ook een ‘wij-verhaal’ schrijven dat ontmoeting en verbinding stimuleert, met voldoende diversiteit en met een goed gevoel over de stad. Bovendien vormen ze een basis voor de verdere uitwerking van de visie op participatie.

Meer  informatie: www.lier.be/Homepage/koppen_bij_elkaar  en www.facebook.com/StadLier.
(MSL/ affiche stad Lier)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet