Te Deum in Sint Gummaruskerk

Fotoreportage...

Lier: Op de nationale feestdag werd traditiegetrouw het Te Deum gezongen. Nadien werd er, onder begeleiding van stadsharmonie Leo XIII, opgestapt naar het monument  ter ere van de gesneuvelden in beide Wereld Oorlogen. Daar werd een korte bloemenhulde gebracht.

Op het stadhuis hield burgemeester Frank Boogaerts de gelegenheidstoespraak.
“21 juli is de datum waarop in 1831 de eerste Koning, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als Koning van de nieuwe staat België. Na de Belgische revolutie in 1830 werd door het Nationaal Congres beslist om in dit land een koninkrijk te installeren”, begint Boogaerts zijn toespraak. “Sinds 1831 is er heel wat veranderd in dit land. De politieke partijen zijn veranderd, er zijn nieuwe partijen gekomen, partijen zijn verdwenen, de politieke verhoudingen zijn grondig gewijzigd. Ook de instellingen en de staatsstructuur zijn meermaals aangepast aan de gewijzigde politieke realiteit. Soms uit eigen beweging, maar meestal gedwongen en gebaseerd op de wil van de kiezer. Men kan immers niet voorbijgaan aan de wens van de bevolking om te komen tot een moderne, vlot-lopende staatsmachine die ten dienste staat van de burgers en de bedrijven. Die aanpassingen en de implementatie van nieuwe structuren moeten permanent worden bestudeerd en doorgevoerd om te komen tot een geoliede staatsorganisatie.”
Verder verwees hij naar de moeilijke regeringsvorming na de jongste verkiezingen en citeerde uit een editoriaal van Bart Sturtewagen in De Standaard onder de titel “Eenvoud moet het doel zijn”, verwijzend naar wat hij “de chaos van het franstalige politieke toneel” noemt.  Met de finale vraag “Leidt dat in 2019 tot de finale onmogelijkheid om nog een Belgische federale regering op de been te brengen?”
Verder verwees hij nog naar de vergrijzing van de bevolking en de problemen die dat meebrengt wat betreft betaalbaarheid van de pensioenen. Ook het migratie probleem werd even onder de aandacht gebracht.

“21 juli is het uitgelezen moment waarop iedereen zou moeten nadenken over de toekomst van dit land : hoe organiseren wij het ? Hoe verdedigen wij onze waarden ? Hoe consolideren wij onze economische groei ?  Die denkoefening moet dringend en ernstig  gedaan worden door alle verantwoordelijken in dit land.  Deze post-electorale periode verplicht ons daartoe. Zij en wij allen hebben de plicht om hieraan mee te werken”, besluit de burgemeester.
De plechtigheid werd afgesloten met een korte receptie.

Te Deum laudamus
Het Te Deum (de eerste twee woorden van Te Deum laudamus, Latijn voor j loven U, O God") is een hymne op basis van de Bijbel, die in de liturgie van de christelijke kerken waaronder ook de Rooms-Katholieke Kerk gebruikt wordt. De lofzang is ontstaan rond het jaar 400 n.Chr., gesteld in ritmisch proza en wordt tegenwoordig toegeschreven aan Nicetas van Remesiana.
Bij plechtige dankdiensten, na processies en bij liturgische diensten voor de vorst(in), wordt nog vaak het Te Deum gezongen. Tijdens het ancien régime gebeurde dat ook aan het slot van een triomfantelijke intocht, nadat een veldheer een stad had ingenomen. Men kan de lofzang ook nog vaak horen bij parochie- en priester-jubilea en soms bij speciale gelegenheid tijdens het Lof. Het Te Deum kan ook gezongen in de vigilie, de plechtige vespers op de vooravond van kerkelijke hoogfeesten. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet